Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za septembar 2021.

27. avgusta 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za septembar 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

 

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.09.2021. – 30.09.2021. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

 

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
01.09.2021. - 30.09.2021. 12 11 10 10 9 10 11 13 14 15 16 16 16 16 16 15 15 15 16 17 17 16 15 14 335 10050

 

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do četvrtka, 26.08.2021. u 15:00h.

Aukcija će se održati u petak, 27.08.2021. godine od 09:00h – 12:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: http://cedis.me/wp-content/uploads/2021/08/Poziv-za-nabavku-električne-energije-za-pokrivanje-gubitaka-za-septembar….docx

ME