BELEN

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2021.

10. decembra 2021. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 15. decembar 2021. – 31. decembar 2021. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2021. Прочитај више »

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021.

29. novembra 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme. Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat: 17 980 MWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 0,50 …

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. Прочитај више »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021.

29. novembra 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. Прочитај више »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za novembar 2021.

12. novembra 2021. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 16. novembar 2021. – 30. novembar 2021. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za novembar 2021. Прочитај више »

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021.

28. oktobra 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme. Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat: 13 620 MWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 4,80 …

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021. Прочитај више »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021.

28. oktobra 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2021. Прочитај више »

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2022.

Dana 22. oktobra 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: 2022, Q1 2022. i januar 2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a. Na godišnjoj aukciji (januar – decembar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: 4 MW (00-24h) po cijeni 137,2 €/MWh Na mjesečnoj aukciji (januar 2022.) profila 00-24h …

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2022. Прочитај више »

ME