Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q3 2022.

27. juna 2022. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q3 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.07.2022. – 30.09.2022. …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q3 2022. Прочитај више »