BELEN i Nord Pool uspostavljaju crnogorsko tržište električne energije

Berza električne energije d.o.o. (BELEN), koja je osnovana sa zadatkom da bude nacionalna berza električne energije objavila je da je izabrala Nord Pool, jednog od lidera među evropskim tržištima električne energije kao svog izabranog partnera za stvaranje prvog konkurentnog crnogorskog dan unaprijed tržišta električne energije.

BELEN i Nord Pool, koji je izabran nakon otvorenog tendera, obavezali su se na razvoj transparentnog i efikasnog tržišta električne energije, omogućujući Crnoj Gori da se poveže sa susjednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM). Saradnja će da uključuje podršku za uspostavljanje procesa i procedura potrebnih za funkcionisanje nacionalnog dan unaprijed tržišta u Crnoj Gori, povezivanje tržišta sa susjednim zemljama i procese kliringa i finansijskog poravnanja.

Planirano je da novo crnogorsko dan unaprijed tržište električne energije počne sa radom početkom 2020. godine. Već pomenute ugovorne strane takođe namjeravaju širenje saradnje uključivanjem Nord Pool-a u vlasničku strukturu BELEN-a.

Dejan Drašković, tehnički direktor BELEN-a, izjavio je: „Veoma smo ponosni što možemo da saopštimo da smo uspješno okončali proceduru zahtjeva za dostavljanje ponude u cilju prepoznavanja najboljeg mogućeg modela strateškog partnerstva za BELEN i Crnu Goru. Ovo je omogućeno uz pomoć Sekretarijata Energetske Zajednice i Tehničke pomoći za povezivanje na Zapadnom Balkanu (Akcija br. IPA 2015 / 038-055.02 / MC / CONNECTA) i želimo da im se zahvalimo na podršci tokom čitavog procesa. Obratili smo se najboljima u ovom poslu koji će nam pomoći u razvoju crnogorskog tržišta električne energije i moram da kažem da sam posebno ponosan što ćemo na kraju blisko sarađivati sa Nord Pool-om, evropskim liderom u trgovanju električnom energijom.“

Kari Ekelund Thørud, izvršna direktorica Nord Pool-a, dodala je: “Srećni smo i počastvovani što smo odabrani za partnera u razvoju crnogorskog tržišta električne energije. Nord Pool je posvećen podršci otvaranja tržišta električne energije koje se trenutno odvija u jugoistočnoj Evropi. Razvijanje likvidnog i, što je još važnije, konkurentnog tržišta u Crnoj Gori, ključ je za učvršćivanje pozicije Crne Gore kao energetske spone između balkanskog regiona i Evrope kroz podmorski kabal ka Italiji. To će osigurati da Crna Gora dobije ključnu ulogu u pomjeranju cijelog tržišta električne energije jugoistočne Evrope bliže internom tržištu EU. U Nord Pool-u naporno radimo na tome da budemo u samom srcu razvoja budućih tržišta električne energije za cijelu Evropu.“

O BELEN-u

Berza električne energije d.o.o. (BELEN) je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u junu 2017. godine prema odluci crnogorske vlade, sa ciljem uspostavljanja i upravljanja organizovanim dan unaprijed tržištem električne energije (DAM) u Crnoj Gori. Osnivači i vlasnici BELEN-a su tri glavna entiteta crnogorskog energetskog sektora: Crnogorski elektroprenosni sistem CGES (33,33%), Elektroprivreda Crne Gore – EPCG (33,33%) i Crnogorski operator tržišta električne energije COTEE (33,34%).

Pored osnivanja i početka rada organizovanog DAM-a u Crnoj Gori, ciljevi BELEN-a uključuju povezivanje tržišta električne energije sa najmanje jednom susjednom zemljom, kao i kasnije uspostavljanje unutardnevnog i fjučers tržišta, uz stvaranje novih poslovnih prilika za učesnike na tržištu i osiguranje bolje efikasnosti, konkurentnijih cijena i veće sigurnosti, kvaliteta i standarda usluga.

O Nord Pool-u

Nord Pool, vodeće evropsko tržište električne energije, pruža efikasnu, jednostavnu i sigurnu trgovinu širom Evrope. Kompanija nudi dan unaprijed i unutardnevnu trgovinu, kao i usluge kliringa i finansijskog poravnanja klijentima bez obzira na veličinu kompanije i lokaciju. Danas na tržištima Nord Pool-a trguje 360 kompanija iz 20 zemalja.

Nord Pool upravlja tržištima u nordijskim i baltičkim regijama, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, i obavlja ulogu nominovanog operatora tržišta električne energije (NEMO) u 15 evropskih zemalja, a istovremeno servisira tržišta električne energije u Hrvatskoj i Bugarskoj. Nord Pool je 2018. godine imao ukupan promet od 524 TWh trgovane električne energije. Kompanija ima kancelarije u Oslu, Stokholmu, Helsinkiju, Talinu, Londonu i Berlinu.

Nord Pool ima 25 godina iskustva u trgovanju električnom energijom koje je zasnovano na fleksibilnosti, transparentnosti, inovacijama, većem izboru i učešću naših klijenata.

ME
Scroll to Top