BELEN raspisao tender za nabavku elektronske platforme za trgovinu

Berza električne energije d.o.o. (BELEN) raspisala je danas (petak, 23.04.2021.) tender za izbor pružaoca usluge za pokretanje dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori. Krajnji rok za dostavljanje ponuda za pružanje usluga BELEN-u je 26. maj 2021.

Uspostavljanje operativnog rada BELEN-a, uključujući izradu tenderske dokumentacije za izbor pružaoca usluge, je podržano kroz Tehničku pomoć za povezivanje na Zapadnom Balkanu, koju sprovodi Sekretarijat Energetske Zajednice, a finansira Evropska Komisija. Cilj ovog projekta je da se olakša proces uspostavljanja dan-unaprijed tržišta u Crnoj Gori kao ključnog preduslova za povezivanje tržišta sa susjednim tržištima u skladu sa ciljnim modelom EU.

Fokus ove procedure jeste usluga dan-unaprijed tržišta kroz aukcijski sistem trgovine električne energije. Obezbijeđeno softversko rješenje mora biti kompatibilno sa jedinstvenim povezivanjem dan-unaprijed (SDAC) i spremno za povezivanje tržišta, a pružalac usluga mora imati pristup algoritmu koji se koristi u proračunu cijena električne energije i dodjeli energije.

Uzimajući u obzir da je na tržištu dostupan ograničen broj potencijalnih pružalaca usluge, ova procedura će biti poslata veoma uskoj grupi potencijalnih partnera, sa ciljem prikupljanja ponuda za pružanje neophodnih usluga i kreiranja kompetitivne procedure.

Ovim obavještenjem ljubazno molimo sve potencijalno zainteresovane strane da nas kontaktiraju putem mejl adrese office@belen-spot.me kako bi mogle biti uključene u proces.

ME
Scroll to Top