BELEN se uključio u WB6 DA MI SC

BELEN se uključio u WB6 DA MI SC (WB6 Day-ahead Market Integration Programme Steering Committee), sa ciljem aktivnog učešća u radnoj grupi posvećenoj  integraciji tržišta Dan Unaprijed zemalja Zapadnog Balkana.

ME