Berza električne energije d.o.o. (BELEN) dobila status posmatrača u All NEMO Committee

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je Berza električne energije d.o.o. (BELEN) dobila status posmatrača u All NEMO Committee, čime je napravljen još jedan korak ka budućem povezivanju crnogorskog dan-unaprijed tržišta sa jedinstvenim dan-unaprijed tržištem Evrope (SDAC).

Kao posmatrač u ovom komitetu, BELEN ima cilj da dobije uvid u najnovije aktuelnosti i najbolje prakse koje se tiču zadataka nominovanih operatora tržišta električne energije (NEMO), kao i da aktivno sarađuje sa članovima i posmatračima u All NEMO Committee, uz uvjerenje da će ova uloga posmatrača pružiti dodatnu vrijednost daljem radu komiteta i pomoći dostizanju naših zajedničkih ciljeva.

ME
Scroll to Top