Berza električne energije d.o.o. (BELEN) zvanično imenovana kao NEMO za Crnu Goru

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 30.05.2024. godine, imenovala Berzu električne energije d.o.o. (u daljem tekstu: BELEN) za Nominovanog operatora tržišta električne energije (u daljem tekstu: NEMO). 

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u Zakonu o energetici kojim je propisano da o ispunjavanju uslova za imenovanje Nominovanog operatora tržišta električne energije, uz prethodno mišljenje Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, odlučuje Vlada, na predlog Ministarstva energetike i rudarstva.

Ovo priznanje predstavlja značajan korak naprijed u razvoju energetskog sektora u Crnoj Gori i dodatno potvrđuje posvećenost BELEN-a unapređenju transparentnosti i efikasnosti tržišta električne energije.

Imenovanje BELEN-a za NEMO otvara vrata za brojne mogućnosti, uključujući:

  • Povezivanje tržišta: Povezivanje organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori sa tržištima zemalja Evropske unije (EU), u našem konkretnom slučaju sa Italijom, tj. pridruživanje crnogorskog organizovanog tržišta jedinstvenom dan-unaprijed, odnosno unutardnevnom, evropskom tržištu električne energije
  • Veća likvidnost, transparentnost i efikasnost: poboljšanje transparentnosti tržišta, povećanje efikasnosti, te značajan pomak u unapređenju sigurnosti snabdijevanja u Crnoj Gori, uspostavljanje regionalne veleprodajne cijene električne energije, optimalnu raspodjelu raspoloživih prekozonskih kapaciteta, kao i efikasniju integraciju obnovljivih izvora energije u tržište električne energije, sve bazirano na transparentnim i nediskriminatornim tržišnim principima
  • Regulatorna usklađenost: Obezbjeđivanje usklađenosti sa evropskim energetskim regulativama i standardima, što doprinosi jačanju povjerenja učesnika na tržištu.

Dejan Drašković, izvršni direktor BELEN-a, izjavio je: „Dezignacija NEMO za Berzu električne energije predstavlja prepoznavanje dosadašnjeg uloženog truda i marljivog rada na uspostavljanju kompletnog sistema neophodnog za pokretanje tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori, kao i naše perspektive da u skoroj budućnosti povežemo naše tržište sa evropskim i pokrenemo unutardnevno tržište. Ovo je zapravo kolektivan uspjeh kompletnog elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori jer ovo ne bi bilo ni izvodljivo bez zajedničkog rada svih nas na ovome, te se ovim putem zahvaljujemo našim kolegama iz Ministarstva energetike i rudarstva i ostalih energetskih subjekata koji su nam pomogli na ovom putu, kao i našim partnerima iz inostranstva. Sama činjenica da dan-unaprijed tržište u Crnoj Gori funkcioniše besprekorno već preko godinu dana, ukazuje na profesionalnost s kojom se pristupilo ovom projektu kako od nas, tako i od naših pružalaca usluga iz Francuske i Slovenije. Moramo da naglasimo da su isto tako veoma bitnu ulogu odigrali i trgovci iz regiona i Evrope koji su nam dali svoje povjerenje, postavši učesnici na našem tržištu, na naše zajedničko zadovoljstvo.

Ovom dezignacijom se za nas otvaraju nova vrata koja će nam omogućiti da crnogorsko tržište povežemo sa unutrašnjim tržištem Evrope, te na taj način omogućimo veću sigurnost i kvalitet napajanja, kao i efikasniju integraciju proizvodnje iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem.“

BELEN će nastaviti da radi na daljem jačanju svojih kapaciteta i unapređenju tržišnih mehanizama, s ciljem obezbjeđivanja stabilnog i efikasnog tržišta električne energije u Crnoj Gori.

Ovo saopštenje ističe značaj dobijanja NEMO statusa za BELEN i njegov uticaj na crnogorsko tržište električne energije, uključujući planove za buduće aktivnosti i benefite za sve učesnike u energetskom sektoru.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas putem sljedećih imejl adresa:

office@belen-spot.me

membership@belen-spot.me

ME
Scroll to Top