Broj učesnika raste, 24. član na berzanskom tržištu Crne Gore

HIFA-OIL CG d.o.o., kompanija sa sjedištem u Podgorici, uspješno je okončala proces registracije na berzanskom tržištu Crne Gore i postala dvadesetčetvrti učesnik na BELEN-ovim tržištima.

HIFA-OIL CG d.o.o. je osnovana u maju 2017. godine, sa sjedištem u Podgorici. Osnivač HIFA-OIL CG d.o.o. je HIFA-OIL d.o.o. Tešanj koja posluje kao najznačajniji privatni distributer naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Osnovni proizvodi i usluge koje Društvo nudi, a kako je već spomenuto, su bijeli derivati koji podrazumijevaju ISOMAX premium eurodizel, eurodizel, Eurosuper 95, Eurosuper 98 i crni naftni derivati koji uključuju asfaltni bitumen i mazut LUS-I, TNG – tečni naftni gas, kao i transport istih.

ME
Scroll to Top