Uncategorized

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. i Q2 2023.

Dana 30. januara 2023. uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za periode: Na aukciji za period 01.02. – 07.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: Na aukciji za period 01.02. – 28.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za periode 01.02.-15.02.2023. i 16.02.-31.12.2023.

31. januara 2023. godine održaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode: Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.02.2023. – 15.02.2023. godine , …

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za periode 01.02.-15.02.2023. i 16.02.-31.12.2023. Прочитај више »

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. i Q2 2023.

30. januara 2023. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode: Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode 01.02. – 28.02.2023. …

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. i Q2 2023. Прочитај више »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023.

19. januara 2023. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za februar 2023. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.02.2023. …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za februar 2023. Прочитај више »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.01. – 31.01.2023.

13. januara 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 16.01.2023. – 31.01.2023. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period …

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.01. – 31.01.2023. Прочитај више »

ME