Dan unaprijed tržište u Crnoj Gori počelo sa radom

U srijedu 26. aprila 2023. godine zvanično je počeo operativan rad BELEN-ovog dan unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori, sa prvim danom isporuke u četvrtak 27. aprila 2023. godine. Pokretanje dan unaprijed tržišta u Crnoj Gori donosi veću transparentnost i efikasnost domaćeg tržišta električne energije koja se zasniva na najboljoj praksi pruženoj od strane EPEX SPOT-a i BSP Southpool-a.

Ukupna količina energije trgovana prvog dana operativnog rada na BELEN-ovom dan unaprijed tržištu iznosi 1113,6 MWh sa cijenom 112,22 €/MWh.

Današnje pokretanje dan unaprijed tržišta predstavlja značajan iskorak nakon nekoliko godina planiranja, razvoja i testiranja od strane BELEN-a i njegovih partnera. Ovo tržište omogućava učesnicima da trguju električnom energijom za naredni dan, sa cijenama koje se formiraju kroz proces aukcije, obezbjeđujući što je moguće efikasnije formiranje cijene i presijecanje krivih ponude i potražnje. Sve ovo vodi ka likvidnijem i transparentnijem tržištu, sa benefitima kako za potrošače tako i za proizvođače, kao i obezbjeđenju fer cijena, sigurnijeg i pouzdanijeg snabdijevanja električnom energijom i većom integracijom obnovljivih izvora energije.

,,Dan unaprijed tržište će omogućiti da se električnom energijom u Crnoj Gori trguje u skladu sa najboljim evropskim praksama i rezultat je intenziviranih aktivnosti u posljednje dvije godine, kao i posvećenog rada svih zaposlenih u kompaniji. Njegovo pokretanje će u budućnosti olakšati integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu i predstavlja prvi i izuzetno važan korak ka ispunjavanju svih tehničko-pravnih obaveza Crne Gore za planirano učešće na jedinstvenom evropskom tržištu električne energije, koje možemo očekivati kada postanemo punopravna članica EU”, izjavio je Matija Medojević, izvršni direktor BELEN-a.

,,Sa velikim zadovoljstvom možemo objaviti da je uspješno pokrenut novi segment BELEN-ovih tržišta – dan unaprijed tržište“, kazao je Dejan Drašković, tehnički direktor BELEN-a. ,,Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali u realizaciji ovog projekta, uključujući naše partnere EPEX SPOT i BSP Southpool, koji su bili od velike pomoći u usvajanju znanja kao i u obavljanju tehničkih poslova. Vjerujemo da će BELEN pomoći da Crna Gora dobije konkurentnije i integrisano tržište, ne samo u regionalno već i u šire evropsko tržište električne energije. Ovo je značajan iskorak ka energetskoj sigurnosti i održivosti na nivou čitave države, kao i ka njenom ekonomskom rastu i razvoju uzimajući u obzir koliko je za privredu Crne Gore važna oblast energetike. Zahvaljujemo se Ministarstvu kapitalnih investicija i Sekretarijatu Energetske Zajednice na konstantnoj podršci, kao i našim uvaženim osnivačima. U lično ime, želio bih da izrazim veliku zahvalnost našem posvećenom operativnom timu, koji je radio neumorno pod ozbiljnim pritiskom da bi se novi segment tržišta doveo do uspješne realizacije. Njihova čvrsta posvećenost ka najboljem mogućem rezultatu je bila od ključne važnosti u svim koracima implementacije, i svaki član našeg tima doprinio je apsolutno najboljem učinku.“

Današnjem događaju u prostorijama BELEN-a prisustvovao je i g. Anže Predovnik, izvršni direktor BSP Souhtpool-a i predsjednik Odbora direktora ADEX-a.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam prisustvovao prvom i to vrlo uspješnom danu na crnogorskom dan unaprijed tržištu, na kojem smo već u samom startu imali cjenovni signal i postignut volumen za svaki sat. Ovim smo otvorili put daljem razvoju crnogorskog tržišta električne energije i njegovoj integraciji u tržište EU. Radujem se daljem nastavku saradnje i razmjeni iskustava između BELEN-a i našeg konzorcijuma EPEX SPOT-BSP Southpool. Želim iskreno da čestitam našim kolegama iz Crne Gore na uspješno realizovanom prvom danu trgovanja.”

BELEN već ima 15 registrovanih učesnika, uključujući regionalne elektroprivrede EPCG (Crna Gora), HEP (Hrvatska), EPS (Srbija), HSE (Slovenija) i ENEL (Italija). Uz to, nekoliko velikih trgovačkih kompanija, uključujući EFT, Danske Commodities, GEN-i i Interenergo, izrazile su interesovanje za učešće na tržištu, prepoznavši njegov potencijal. BELEN takođe igra ključnu ulogu po pitanju podmorske kablovske veze između Italije i Crne Gore, kapaciteta 600 MW kojom upravljaju Terna i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Ovaj kabl predstavlja važnu vezu između dvije zemlje, koja omogućava razmjenu električne energije i podržava integraciju obnovljivih izvora energije, a takođe je i ključna komponenta za širi južni koridor gasa, koji za cilj ima poboljšanje energetske sigurnosti i diverzifikaciju u Evropi povezivanjem kaspijske regije sa evropskim tržištem gasa.

Dodatno, pokretanje dan unaprijed tržišta predstavlja značajan iskorak za energetski sektor Crne Gore, jer je izvršen u skladu sa obavezama Crne Gore koje proističu iz Sporazuma o Energetskoj Zajednici i pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom. Uspješnom implementacijom dan unaprijed tržišta, Crna Gora je za jedan korak bliža ispunjenju cilja – potpuno funkcionalnom tržištu električne energije koje će u budućnosti biti integrisano sa ostatkom Evrope.

Dan unaprijed tržište takođe ima značajne implikacije na budućnost obnovljive energije u Crnoj Gori. Kako država ima za cilj da uveća udio obnovljivih izvora u proizvodnji, efikasnije i transparentnije tržište će pomoći u privlačenju dodatnih investicija u projekte ,,čiste energije“, olakšavajući integraciju obnovljivih izvora u mrežu. Veća likvidnost tržišta očekuje se od juna mjeseca kad se očekuje povratak termoelektrane Pljevlja na mrežu, koja ima značajan uticaj na proizvodnju i učinak EPCG-a kao jednog od glavnog market mejkera.

Na kraju, uspješno pokretanje BELEN-ovog dan unaprijed tržišta je potvrda napornog rada i posvećenosti cijelog BELEN-ovog tima, naših partnera i svih zainteresovanih strana. ,,Uvjereni smo da će ovaj novi segment tržišta sa sobom donijeti značajne benefite Crnoj Gori i njenom energetskom sektoru. Naša kompanija će i u budućnosti ostati posvećena konstantnom poboljšanju tržišta i aktivnostima koji vode ka konačnom cilju – povezivanju tržišta Crne Gore sa ostatkom Evrope”, zaključio je tehnički direktor Dejan Drašković.

ME
Scroll to Top