List of members

Member name Registered In the process of registration
Elektroprivreda Crne Gore AD
Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Crnogorski operator tržišta električne energije DOO
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Danske Commodities A/S
EN