EUPHEMIA

Šta je EUPHEMIA?

Jedan od osnovnih temelja PCR projekta je razvoj jedinstvenog algoritma za uparivanje cijena, koji se zove EUPHEMIA (akronim za Panevropski algoritam integrisanja hibridnog tržišta električne energije). Razvijen je od strane PCR udruženja berzi i koristi se za izračunavanje jedinstvene količine i cijene električne energije na povezanim tržištima.

Sve berze primaju naloge za kupovinu ili prodaju električne energije, koji se nakon toga proslijeđuju na centralno mjesto gdje se pomoću EUPHEMIA algoritma precizno određuje koji nalozi su prihvaćeni i po kojij cijeni, uzimajući u obzir da je osnovni cilj povećanje društvene koristi proizvođača i potrošača električne energije na konkurentan i transparentan način.

Kada je nastao EUPHEMIA algoritam?

EUPHEMIA algoritam je počeo da se razvija sredinom 2011. godine, baziran na već postojećim algoritmima kao polaznoj osnovi (COSMOS, SESAM, SIOM i UPPO). S obzirom da su pojedinačne berze razvijale posebne algoritme koji su uglavnom bili namijenjeni lokalnim tržištima električne energije, sa pojavom PCR projekta pojavila se potreba za stvaranjem jedinstvenog algoritma koji bi pokrio sve zahtjeve, pa ma koliko oni bili karakteristični. Prva verzija koja je pokrivala zahtjeve svih tržišta uključenih u PCR inicijativu je počela sa kontinualnim radom sredinom 2012. godine. Od februara 2014. EUPHEMIA algoritam se progresivno, sa konstantnim unapređivanjem i razvojem algoritma, koristi za proračun alokacije energije i kalkulisanje cijena kako bi odgovorio na sve veće zahtjeve tržišta i uklopio što veći broj zemalja u jedinstveno evropsko tržište električne energije.

Preuzmite zvaničnu EUPHEMIA dokumentaciju

ME