Hrvatska elektroprivreda novi učesnik na berzanskom tržištu Crne Gore

Hrvatska elektroprivreda d.d (HEP), kompanija sa sjedištem u Zagrebu, uspješno je okončala proces registracije na berzanskom tržištu i time postala treći učesnik sa područja van Crne Gore, a ukupno osmi učesnik BELEN-a.

HEP je vodeći proizvođač i snabdjevač električnom energijom na području Hrvatske i dio HEP grupe. Već duže od jednog vijeka bavi se proizvodnjom, snabdijevanjem i distribucijom električne energije, a u prethodnih nekoliko decenija proširila je svoje aktivnosti na distribuciju i snabdijevanje potrošača toplotnom energijom i prirodnim gasom. Proizvodni kapaciteti HEP-a iznose oko 4000 MW instalisane snage za proizvodnju električne energije, uključujući 7 termoelektrana i preko 20 hidroelektrana, kao i veliki broj elektrana iz obnovljivih izvora energije. Neki od strateških ciljeva HEP-a uključuju: posjedovanje raznovrsnih izvora električne energije, povećanje udjela OIE u ukupnom proizvodnom kapacitetu, optimizacija i unaprijeđenje poslovnih procesa, aktivno učešće na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu kroz osmišljavanje novih proizvoda i usluga kao i saradnja sa svim zainteresovanim stranama.

ME
Scroll to Top