KEP program, završna konferencija

Završna konferencija koja podrazumijeva zajednički rad regulatornih tijela, operatora prenosnih sistema i berzi iz Albanije, Crne Gore, Italije i Srbije, koji se tokom ove godine realizovao kroz održavanje radionica u Rimu, Tirani i Beogradu, a u cilju stvaranja preduslova za kreiranje regionalnog tržišta električne energije i njegovog povezivanja sa evropskim, kroz međuregionalni market coupling, održana je danas u Budvi. Među okupljenima osim učesnika KEP programa, odnosno predstavnika operatora prenosa i berzi Italije, Albanije, Crne Gore i Srbije, nalazili su se i relevantni predstavnici energetskog sektora iz Crne Gore, kao i predstavnici EFET-a, bugarske berze IBEX i CEI koja je finansirala projekat.

Ministarka Sekulić je izjavila: „U energetski sistem Crne Gore investirano je 350 miliona eura u poslednjih pet godina. To je značajno uticalo na povezivost i nacionalni cilj“ Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta „CEI Centralno-evropska inicijativa – Jačanje energetskih regulatornih tijela na Zapadnom Balkanu“, u koji su, pored crnogorskog, uključena regulatorna tijela iz Albanije, Italije i Srbije.

„Ono što ostaje da se sprovede, kako bi se olakšao proces povezivanja na tržištu, je harmonizacija pravnog i regulatornog okvira. U tom smislu, mi ćemo biti usredsređeni u narednom periodu na prilagođavanje odgovarajućih propisa EU, CACM i FCA, za strane ugovornice Energetske zajednice i njihovu transpoziciju u nacionalnim pravnim okvirima”, zaključila je Sekulić.

Projekat sprovodi italijanska Regulatorna agencija za energiju, mreže i životnu sredinu (ARERA) u saradnji sa italijanskim operatorom prenosnog sistema (TERNA), italijanskim operatorom tržišta (GME) i uz podršku Instituta za konkurenciju (I-COM).

Program konferencije.

Crnogorski prenosni sistem dobro povezan sa susjednim sistemima

ME