Lista učesnika

Naziv učesnika Registrovan U procesu registracije
Elektroprivreda Crne Gore AD
Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Crnogorski operator tržišta električne energije DOO
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Danske Commodities A/S
ME