Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2023.

30. decembra 2022. godine održaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

 • 01.01.2023. – 15.01.2023. godine;
 • 16.01.2023. – 31.12.2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.01.2023. – 15.01.2023. godine , kao i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.01.2023. – 31.12.2023. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

01.01.2023. 15.01.2023.

16.01.2023. 31.12.2023.

  Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

  Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do četvrtka, 29.12.2022. u 15:00h.

  Aukcije će se održati u petak, 30.12.2022. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

  Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

  Link poziva za 01.01. – 15.01.2023.

  Link poziva za 16.01. – 31.12.2023.

  ME
  Scroll to Top