Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jun, jul i avgust 2023.

30. maja 2023. godine održaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.06. – 30.06.2023. godine (jun 2023.);
  • 01.07. – 31.07.2023. godine (jul 2023.);
  • 01.08. – 31.08.2023. godine (avgust 2023).

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.06.2023. – 30.06.2023. godine, Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.07.2023. – 31.07.2023. godine i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.08.2023. – 31.08.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukcijama.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.06.-30.06.2023.25222019181821252831323333343434333332323232312968120430
Ukupno 20430
Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.07.-31.07.2023.34292725242326313639414345454545454444454545413890528055
Ukupno 28055
Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.08.-31.08.2023.34302826252528323740424344454545444344454644413891428334
Ukupno 28334

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Aukcije će se održati u utorak, 30.05.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati ispod:

Link poziva jun

Link poziva jul

Link poziva avgust

ME
Scroll to Top