Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za novembar i decembar 2022.

6. septembra 2022. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.11.2022. – 30.11.2022. godine (novembar 2022.);
  • 01.12.2022. – 31.12.2022. godine (decembar 2022.).

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.11.2022. – 31.12.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

01.11. – 30.11.2022. (novembar 2022.)

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
01.11. – 30.11.2022.2 MW1440

01.12. – 31.12.2022. (decembar 2022.)

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
01.12. – 31.12.2022.5 MW3720

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku podnosi se BELEN-u do ponedjeljka 05.09.2022. do 15:00h.

Aukcije će se održati u utorak, 06.09.2022. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

http://www.cges.me/novosti/tenderi/1094-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top