Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za april 2021.

29. i 30. marta 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za april 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivu za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.04.2021. – 30.04.2021., pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
01.04.2021. – 30.04.2021. 16 14 11 11 12 11 14 16 18 20 19 19 19 19 18 17 18 18 18 20 21 21 20 18 408 12240

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do nedjelje, 28.03.2021. u 15:00h.

Aukcija će započeti u ponedjeljak, 29.03.2021. godine od 11:00h i trajaće do utorka 30.03.2021. godine u 11:00h, putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: http://cedis.me/wp-content/uploads/2021/03/Poziv-za-nabavku-elektri%C4%8Dne-energije-za-pokrivanje-gubitaka-za-2021.-godinu-Q2-April-PB.docx

ME
Scroll to Top