Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za april 2023.

30. marta 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za april 2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.04.2023. – 30.04.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.04.-30.04.2023.33302726252528333840404040403938383738414342403885925770
Ukupno 25770

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u četvrtak, 30.03.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME
Scroll to Top