Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.03. – 15.03.2023.

27. februara 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 01.03.2023. – 15.03.2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.03.2023. – 15.03.2023. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

01.03.2023. – 15.03.2023.

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
01.03.-15.03.2023.403632313132374346484847474646454548525352524845105015750
Ukupno 15750

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do nedjelje, 26.02.2023. u 15:00h.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 27.02.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME