Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.03. – 31.03.2023.

14. marta 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 16.03.2023. – 31.03.2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.03.2023. – 31.03.2023. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

16.03.2023. – 31.03.2023.

Period nabavke/h123456789101112131415161718192021222324Dnevna količinaUkupna količina
MWMWhMWh
16.03.-31.03.2023.403632313132374346484847474646454548525352524845105016800
Ukupno 16800

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do ponedjeljka, 13.03.2023. u 15:00h.

Aukcija će se održati u utorak, 14.03.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME