Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q2 2022.

28. marta 2022. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q2 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.04.2022. – 30.06.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
april 2022. 36 33 30 29 28 28 31 35 40 42 43 43 43 42 41 40 40 39 40 44 46 45 43 41 922 27660
maj 2022. 25 22 20 19 19 19 21 24 26 28 29 29 29 29 29 28 27 27 27 28 30 30 29 28 622 19282
jun 2022. 26 23 21 19 19 19 22 26 29 31 32 33 33 33 33 33 32 32 32 32 33 33 32 30 688 20640
Ukupno Q2 67582

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do nedjelje, 27.03.2022. u 15:00h.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 28.03.2022. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

http://cedis.me/wp-content/uploads/2022/03/Nabavka-elektri%C4%8Dne-energije-za-pokrivanje-gubitaka-za-Q2-2022.-godine.docx

ME
Scroll to Top