Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q4 2022.

17. avgusta 2022. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q4 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.10.2022. – 31.12.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

 

Period nabavke/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dnevna količina Ukupna mjesečna količina
MW MWh MWh
oktobar 2022. 31 27 25 24 24 25 29 33 36 37 37 37 37 37 36 36 35 37 40 41 40 38 36 34 812 25172
novembar 2022. 38 33 30 29 29 30 35 40 44 46 46 46 45 45 44 45 48 52 52 51 50 48 45 43 1014 30420
decembar 2022. 48 41 37 35 34 37 43 52 57 59 59 58 57 56 56 57 61 64 64 63 62 60 57 54 1271 39401
  Ukupno Q4 94993

Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do utorka, 16.08.2022. u 15:00h.

Aukcija će se održati u srijedu, 17.08.2022. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na:

Link poziva

ME
Scroll to Top