Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 08.07. – 14.07.2024.

5. jula 2024. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 08.07. – 14.07.2024. godine.

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 08.07.2024. – 14.07.2024. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavkeProfil: 00-24h (band)Ukupna procijenjena količina (MWh)
08.07. – 14.07.2024.2 MW336

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Aukcija će se održati u petak, 05.07.2024. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

https://www.cges.me/novosti/tenderi/1297-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top