Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q1 2021.

28. decembra 2020. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q1 2021. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.

Svi zainteresovani učesnici, skladno Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivu za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01.2021.-31.03.2021., pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku .

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

Period nabavke Profil: 00-24h (band) Ukupna procijenjena količina (GWh)
01.01.2021. – 31.03.2021. 7MW 15,113

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u gore navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku podnosi se BELEN-u do nedelje 27.12.2020. do 15:00h.

Aukcija će se održati u ponedjeljak, 28.12.2020. od 09:00h – 11:00h putem BELEN-ove aukcijske platforme.

Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na http://www.cges.me/novosti/tenderi/929-poziv-za-nadmetanje

ME