Najava novih aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu

12. marta 2021. godine organizovaće se dvije aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a:

  • za period 17.03. – 31.03.2021. godine
  • za Q2 2021. godine (april, maj i jun)

Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 17.03.2021.-30.06.2021., pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.

CGES će u saradnji s BELEN-om, putem BELEN-ove aukcijske platforme, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:

17.03. – 31.03.2021.

Period nabavke Profil: 06-22h Ukupna procijenjena količina (GWh)
17.03.2021. – 31.03.2021. 5MW 1,195

Q2 2021

Period nabavke Profil: 00-24h (band) Ukupna procijenjena količina (GWh)
01.04.2021. – 30.06.2021. 7MW 15,288

Pojedinosti o načinu izbora objašnjene su u prethodno navedenim pravilima.

Zahtjev za učestvovanje u Postupku podnosi se BELEN-u do četvrtka 11.03.2021. do 15:00h.

Aukcije će se održati u petak, 12.03.2021. od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.

Detalje Poziva za nadmetanje za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu možete pogledati na linku:

http://www.cges.me/novosti/tenderi/960-poziv-za-nadmetanje

ME
Scroll to Top