Naš cilj

Cilj BELEN d.o.o. je da ispuni zadatak koji je proizašao za Crnu Goru iz niza otvorenih pitanja iz oblasti energetike u okviru Berlinskog procesa, koja su zahtijevala formiranje i rad veleprodajnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori u formi elektronske trgovinske platforme.

Tokom ispunjavanja ovog zadatka BELEN d.o.o. nastoji da postigne sljedeće:

 • Uspostavi kompaniju koja će sa implementiranim zakonodavnim aktima usklađenim sa evropskom i regionalnom regulativom na domaćem tržištu električne energije obezbjediti novu, funkcionalnu, konkurentnu i transparentnu mogućnost trgovanja električnom energijom i upravljanje organizovanim tržištem električne energije
 • Da uspostavi:
  • organizovano tržište električne energije dan unaprijed (Day Ahead market – DAM),
  • Unutardnevno tržište(Intraday market – ID)
  • Balansno tržište električne energije (Balancing energy market – BEM)
  • Fjučers tržište (Physical Futures market – PHF).
 • Da u svakom momentu na transparentan način obezbijedi uvid o cijenama na tržištu, količinama koje su realizovane, kao i broju učesnika na tržištu električne energije uz zadržavanje profesionalne neutralnosti i poštovanja prava privatnosti podataka učesnika.
 • Da radi u pravcu uparivanja tržišta u skladu sa zakonskim okvirom i na taj način obezbjedi što širi aspekt plasiranja ponuda i potražnje lokalnog tržišta i samim time poboljša efektivnost i konkurenciju.
ME
Scroll to Top