Obavještenje o otkazivanju aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2023. drugi poziv

Na osnovu zahtjeva Naručioca postupka za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.01. – 31.12.2023. godine, Berza električne energije obavještava sve učesnike da se predmetna aukcija prethodno zakazana za 13.01.2023. godine otkazuje.

ME
Scroll to Top