Posjeta CROPEX-u

Predstavnici BELEN-a posjetili su CROPEX sa ciljem upoznavanja modela rada i funkcionalnosti Hrvatske berze električne energije. Diskutovano je o potencijalnoj tehničko-poslovnoj saradnji između dvije berze, iskustvima i izazovima koji su se nalazili ispred CROPEX-a, kao i aktivnostima vezanih za povezivanje dan unaprijed i unutardnevnog tržišta električne energije na svojim EU i WB6 granicama.

ME