Poziv za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01.2018 – 31.12.2018.godine

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period  01.01.2018.-31.12.2018. godine

POZIV ZA NADMETANJE

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Preuzmite dokumentaciju

ME