Predstavnici BELEN-a posjetili su SEEPEX

Predstavnici BELEN-a posjetili su SEEPEX u cilju upoznavanja i razmjene iskustava, sa osvrtom na zadatke koji su pred njima i diskutovali izazove pred kojima se. Razmatrana je operativnost i funkcionalni model SEEPEX-a, kao i temelji i planovi za buduću saradnju.

ME
Scroll to Top