Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za periode 01.02.-15.02.2023. i 16.02.-31.12.2023.

Dana 31. januara 2023. uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za periode:

  • 01.02.2023. – 15.02.2023. godine;
  • 16.02.2023. – 31.12.2023. godine.

Na aukciji za period 01.02. – 15.02.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 16 260 MWh po cijeni 144,97 €/MWh
ME
Scroll to Top