Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2022.

Dana 22. oktobra 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: 2022, Q1 2022. januar 2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na godišnjoj aukciji (januar – decembar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 137,2 €/MWh

Na mjesečnoj aukciji (januar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 206,92 €/MWh
ME
Scroll to Top