Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2022. (Y, februar)

Dana 27. januara 2022. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: februar 2022. februar – decembar 2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na mjesečnoj aukciji (februar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 116,22 €/MWh

Na aukciji za period februar – decembar 2022. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 10 MW (00-24h) po cijeni 116,22 €/MWh

ME
Scroll to Top