Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2022. (Y, Q1, januar)

Dana 31. decembra 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: 2022, Q1 2022. januar 2022. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na mjesečnoj aukciji (januar 2022.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 10 MW (00-24h) po cijeni 116,22 €/MWh
ME