Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2023.

Dana 28. novembra 2022. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period januar – decembar 2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na osnovu odluke naručioca aukcija, postupak nabavke je poništen.

ME
Scroll to Top