Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za novembar i decembar 2022.

Dana 6. septembra 2022. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a, za periode:

  • 01.11.2022. – 30.11.2022. godine (novembar 2022.);
  • 01.12.2022. – 31.12.2022. godine (decembar 2022.).

Na osnovu odluke naručioca aukcija, postupak nabavke je poništen.

ME
Scroll to Top