Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 05.06. – 18.06.2023.

1. juna 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 05.06. – 11.06.2023. godine;
  • 12.06. – 18.06.2023. godine.

Na aukciji za period 05.06. – 11.06.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 73,35 €/MWh

Na aukciji za period 12.06. – 18.06.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 86,16 €/MWh
ME
Scroll to Top