Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 10.06. – 23.06.2024.

7. juna 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 10.06. – 16.06.2024. godine;
  • 17.06. – 23.06.2024. godine.

Na aukciji za period 10.06. – 16.06.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 95,44 €/MWh

Na aukciji za period 17.06. – 23.06.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 96,69 €/MWh
ME
Scroll to Top