Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 13. jul – 31. jul 2021.

Dana 09. jula 2021. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 13.07.2021. – 31.07.2021. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni  100,51 €/MWh

Na aukciji profila 06-22h ostvaren je rezultat:

  • 2 MW (06-22h) po cijeni  105,47 €/MWh
ME
Scroll to Top