Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.05. – 28.05.2023.

10. maja 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 15.05. – 21.05.2023. godine;
  • 22.05. – 28.05.2023. godine.

Na aukciji za period 15.05. – 21.05.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 96,75 €/MWh

Na aukciji za period 22.05. – 28.05.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 101,05 €/MWh
ME
Scroll to Top