Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.07. – 28.07.2024.

11. jula 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 15.07. – 21.07.2024. godine;
  • 22.07. – 28.07.2024. godine.

Na aukciji za period 15.07. – 21.07.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 2 MW (00-24h) po cijeni 177,72 €/MWh

Na aukciji za period 22.07. – 28.07.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 2 MW (00-24h) po cijeni 144,58 €/MWh
ME
Scroll to Top