Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode 15.02. – 21.02.2023. i mart 2023.

Dana 13. februara 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a, za periode:

  • 15.02. – 21.02.2023. godine;
  • 01.03. – 31.03.2023. godine (mart 2023.).

Na aukciji za period 15.02. – 21.02.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 9 MW (00-24h) po cijeni 158,27 €/MWh

Na mjesečnoj aukciji (mart 2023.) profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 156,29 €/MWh
ME
Scroll to Top