Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode Q2 2023, Q3 2023, Q4 2023, 2024. i 2025.

20. marta 2023. godine uspješno su održane aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:

 • 01.04. – 30.06.2023. (Q2 2023);
 • 01.07. – 30.09.2023. (Q3 2023);
 • 01.10. – 31.12.2023. (Q4 2023);
 • 01.01. – 31.12.2024. (2024. godina);
 • 01.01. – 31.12.2025. (2025. godina).

Na aukciji za period Q2 2023. profila 00-24h (10 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 5 MW (00-24h) po cijeni 124,44 €/MWh

Na aukciji za period Q2 2023. profila 00-24h (4 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 4 MW (00-24h) po cijeni 125,00 €/MWh

Na aukciji za period Q3 2023. profila 00-24h (10 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 6 MW (00-24h) po cijeni 144,88 €/MWh

Na aukciji za period Q3 2023. profila 00-24h (5 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 5 MW (00-24h) po cijeni 144,77 €/MWh

Na aukciji za period Q4 2023. profila 00-24h (10 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 5 MW (00-24h) po cijeni 164,50 €/MWh

Na aukciji za period Q4 2023. profila 00-24h (6 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 4 MW (00-24h) po cijeni 164,00 €/MWh

Na aukciji za 2024. godinu profila 00-24h (5 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 5 MW (00-24h) po cijeni 147,75 €/MWh

Na drugoj aukciji za 2024. godinu profila 00-24h (5 MW band) ostvaren je rezultat:

 • 5 MW (00-24h) po cijeni 148,44 €/MWh

ME
Scroll to Top