Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jun 2021.

31. maja 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jun 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 11,070 GWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 6,33 €/MWh
ME
Scroll to Top