Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.03. – 15.03.2023.

Dana 27. februara 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 01.03. – 15.03.2023. godine.

Na aukciji za period 01.03. – 15.03.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 15 750 MWh po cijeni 153,63 €/MWh
ME
Scroll to Top