Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.02. – 28.02.2023.

Dana 13. februara 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 16.02. – 28.02.2023. godine.

Na aukciji za period 16.02. – 28.02.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 14 716 MWh po cijeni 157,78 €/MWh
ME
Scroll to Top