Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 16.03. – 31.03.2023.

Dana 14. marta 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 16.03. – 31.03.2023. godine.

Na aukciji za period 16.03. – 31.03.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 16 800 MWh po cijeni 103,27 €/MWh
ME
Scroll to Top